ÄNDAMÅL

Stiftelsens övergripande mål är att uppmärksamma människorättsfrågor i Iran- med fokus på kurdiska politiska fångar. Syftet är att bekämpa och motverka avrättningar, tortyr samt annan omänsklig och grym behandling.Stiftelsens ändamål skall uppnås genom att:1. Hålla föredrag och seminarier samt bedriva kampanjer/aktiviteter mot dödsstraff, tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling mot politiska fångar.2. Kräva tillämpningen av artikel 5 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.3. Stödja och bistå familjemedlemmar och anhöriga till de som fallit offer för politiska avrättningar eller annan grym och omänsklig behandling.4. Samarbeta med olika organisationer för att verka för ändamålets uppfyllande, samt att stödja och uppmuntra andra verksamheter med liknande riktlinjer och ändamål.5. Bedriva utbildning i syfte att höja medvetenhet om universella fri- och rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Farzad Kamangars Stiftelse
Organisationsnummer:802478-0432
Adress:
  • Tornslingan 35
  • 142 61 Trångsund
Telefonnummer:073-627 98 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS