ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter det staden för ändamålet gratis tillsläppt erforderliga och passande markutrymmen, vid lämplig tidpunkt anlägga samt sedan underhålla och bekosta driften av en anstalt, som skall innehålla följande tre institutioner. 1. Ett ålderdomshem avsett för medellösa änkor och äldre behövande döttrar efter köpmän, industri- och yrkesidkare samt sjökaptener och styrmän från Helsingborgs stad, vilka i detta hem skola erhålla sin försörjning. 2. Ett hem för obotligt sjuka från Helsingborgs stad, vilka äro i behövande omständigheter. 3. Ett konvalescenthem för obemedlade personer från staden. Vid anläggningen av dessa institutioner bör tillses, att de alla 3 bliva ungefär lika stora och att ej större belopp användes för anläggningskostnaderna än att återstående kapitalet kan bliva tillräckligt för stiftelsens framtida underhåll och drift samt säkerställande i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Romares stiftelse
Organisationsnummer:843001-4152
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsdelsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS