ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja:
Hälsa, företrädesvis genom att lämna bidrag och anslag till forskning och utbildning.
Unga, företrädesvis i eller ifrån Varberg, genom att dela ut stipendier och bidrag till utbildning, ge stöd för deltagande i fritidsaktiviteter eller andra former av stöd för att underlätta ungas positiva utveckling.
Utsatta, genom olika former av stöd till personer som ekonomiskt eller på annat sätt har det svårt i samhället.
Klimat och miljö, företrädesvis genom att stödja hållbar utveckling.
Kultur, genom bidrag till kulturminnesvård samt annan kulturverksamhet som anses allmännyttig, företrädesvis i Varberg med omnejd.
Entreprenörskap, huvudsakligen genom bidrag och anslag till forskning och utbildning.

Ändamålen kan främjas både direkt genom bidrag till enskilda och indirekt genom bidrag till organisationer, institutioner eller liknande.
Vid beviljande av bidrag bör styrelsen särskilt beakta att dessa används så effektivt som möjligt.
Styrelsen äger bestämma i vilken omfattning de olika ändamålen främjas över tid.
Stiftelsen kan äga och förvalta aktiebolag eller annan juridisk person.

Såväl stiftelsens avkastning som del av stiftelsens kapital får användas för att främja stiftelsens ändamål så länge Mats Nilsson eller Marie Nilsson Peterzén lever. Styrelsen avgör hur stor del av stiftelsens kapital som får delas ut för att stiftelsen varaktigt ska kunna främja sitt ändamål.
Skulle stiftelsen fortfarande ha ett stiftelsekapital som överstiger 1000 prisbasbelopp efter att både Mats Nilsson och Marie Nilsson avlidit får stiftelsen därefter endast använda stiftelsens avkastning i form av räntor och utdelning för att främja stiftelsens ändamål.

Styrelsen har rätt att trettio {30) år efter att såväl Mats Nilsson och Marie Nilsson Peterzén avlidit använda även stiftelsens kapital till att främja stiftelsens ändamål och därefter upplösa stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Nilsson Peterzéns Stiftelse — Vagabond Shoemaker Foundation
Organisationsnummer:802482-4479
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst
  • T644 c/o Linda Axelsson
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:070-4141705
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS