ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja en hållbar utveckling i kaffeodlarländer; miljömässig, social och ekonomisk. Stiftelsen får även främja för stiftelsens ändamål relevant vetenskaplig forskning och utbildning, huvudsakligen inom ämnesområdet lärande för hållbar utveckling. Stiftelsen kan även instifta och utdela utmärkelser och stipendier för framstående insatser inom området hållbar utveckling. Stiftelsen får till fullföljande av sitt ändamål bedriva näringsverksamhet, i egen regi eller genom bolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Löfbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802478-1067
Adress:
  • Box 1501
  • 651 21 KARLSTAD
Telefonnummer:054-14 01 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:171 059 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS