ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är främst att främja sammanhållningen mellan medlemmarna av familjen Elinder samt att lämna understöd och hjälp till behövande familjemedlemmar,
(Såsom familjemedlemmar anses Rut och Frans Elinders avkomlingar och deras respektive maka (make) samt änkling eller änka till avkomling men ej maka (make) till avkomling, sedan äktenskapet upplösts annorledes än genom makas (makes) död).

Stiftelsen skall sålunda lämna bidrag till om möjligt årliga sammankomster mellan familjemedlemmarna. Den skall vidare utdela bidrag med eller utan återbetalningsskyldighet till familjemedlemmar, som på grund av studier, sjukdom, ålderdom eller andra förhållanden äro i behov därav.

Undantagsvis kan stiftelsen lämna bidrag även till andra än familjemedlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Elinders stiftelse
Organisationsnummer:173204-0058
Adress:
  • Malin Elinder
  • Lännalöt 42
  • 740 11 LÄNNA
Telefonnummer:073-702 50 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS