ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall stödja vetenskaplig forskning och utbildning i företagsekonomi och nationalekonomi samt därtill angränsade ämnen, dock med särskild inriktning på media. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att dels svara för kostnaderna för en eller flera akademiska tjänster vid Handelshögskolan i Stockholm i ovannämnda ämnen, dels lämna bidrag och anslag till enskilda eller institutioner vid Handelshögskolan i Stockholm för forskning och utbildning inom nämnda ämnesområden. Akademiska tjänster skall inrättas av Direktionen vid Handelshögskolan i Stockholm och deras innehavare skall utses efter beredning av ämneskollegium och professorskollegium. Utöver lönekostnader för de akademiska tjänsterna får stiftelsen svara för kostnader för sekreterare och assistenter samt för sedvanliga driftskostnader. Stiftelsen får också på annat sätt tillgodose stiftelsens syfte, t.ex. att finansiera utländska gästforskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Bonniers Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning
Organisationsnummer:802410-9145
Adress:
  • Bonnier Group AB, våning 17
  • 113 90 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7364000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS