ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till bekvämare och trivsammare bostadsförhållanden åt mindre bemedlade äldre fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande. Villkor för erhållande av bidrag är att fabriks- eller hantverksidkaren, manlig eller kvinnlig, är eller när det gäller understöd åt efterlevande, vid sitt frånfälle var medlem av Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund eller avgått ur föreningen efter att ha varit medlem av densamma någon längre tid. Minst 1/10 av nästföregående års avkastning på stiftelsens kapital – efter avdrag för förvaltningskostnader – skall läggas till kapitalet. Återstoden får tagas i anspråk till främjande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund stiftelse för bostadshjälp åt behövande fabriks- och hantverksidkare i Lund och deras efterlevande
Organisationsnummer:845002-0220
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • Box 206
  • 221 00  Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS