ÄNDAMÅL

Att anställa, kontrollera samt honorera personer, som veterligen med personlig övertygelse och god förmåga kunna utöva en verksamhet i tal och skrift eller på annat sätt, åsyftande att bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning, och levandegöra de sedliga uppgifterna för män och kvinnor, framförallt bland den vuxna ungdomen, så att de lära sig förstå och skatta sitt eget människovärde samt få lust att leva för hemmets och det lagbundna samhällets höga pliktuppgifter, för allt som kan innefattas i främjandet av Gudsrikets utbredande inom det svenska folket. Det åsyftas icke vanliga upplysningsföretag i blandade ämnen men väl en agitation, så att säga, en missionsgärning i etiskt syfte på evangelisk grund, avsedd att öppna de ungas ögon och värma deras hjärtan för det ärliga arbetets, sedlighetens, hemlivets, äktenskapets och fosterlandstjänandets uppgifter samt att verka för förtroende, försonlighet och ömsesidighetskänsla mellan olika klasser samt mellan över- och underordnade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Evangeliska stiftelsen
Organisationsnummer:802000-8150
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:418 247 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS