ÄNDAMÅL

Att ”bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning, och levandegöra de sedliga livsuppgifterna för män och kvinnor, framförallt bland den vuxna ungdomen, så att de lära sig förstå och skaffa sig ett eget människovärde samt få lust att leva för hemmets och lagbundna samhällets höga pliktuppgifter, för allt som kan innefattas i främjandet av Gudsrikets utbredande inom det svenska folket”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Evangeliska stiftelsen
Organisationsnummer:802000-8150
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:418 247 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS