ÄNDAMÅL

Att dess avkastning, i den mån denna icke tages i anspråk för det till enskilda personer testamenterade årliga underhåll, som skola därmed bestridas, användes att bekosta dels konstnärligt utsmyckande av redan helt och hållet eller delvis uppförda eller och endast tillämnade offentliga byggnader i Stockholm, företrädesvis sådana avsedda för undervisning, såsom folkskole- och allmänna läroverkshus dels även prydande av allmänna platser i Stockholms med konstverk i skulptur eller skulptur och arkitektur i förening, dock icke minnesstoder av personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eva Bonniers stiftelse
Organisationsnummer:802000-3961
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS