ÄNDAMÅL

Att i Europa och Turkiet, inom områdena utbildning och hälsofrågor rörande behövande individer och institutioner, samla in donationer och förnödenheter och se till att de når rätt mål.Att på bred front, i Sverige och Turkiet i allmänhet, riktat mot ungdomar och hjälpbehövande personer på bred front ge kurser, utbildning och ordna konferenser i dessa hänseenden. Att utbyta elever från liknande stiftelser och organisation i Turkiet. Att driva allt detta och liknande aktiviteter på egen hand eller tillsammans med andra personer och sammanslutningar.De projekt som stiftelsen bedriver, och skall komma att bedriva, i enlighet med dess syften och mål, skall bidra till stiftelsens inkomster. Stiftelsen skall, med beslut av styrelsen, med hjälp av stiftelsens inkomster stödja lämplig forskning som sker i enlighet med stiftelsens syften och stödja personer och sammanslutningar med härför nödvändiga instrument.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Europeiska Turkarnas stiftelse för utbildning och kultur
Organisationsnummer:802480-9801
Adress:
  • C/o Rönyamin Erdal
  • sämjevägen 47
  • 162 71 Vällingby
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS