ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja etnologisk forskning i Västsverige genom anslag för resor, anordnande av seminarier och bekostande av arrangemang i anslutning till sådana seminarier och liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Etnologiska Forskningsstiftelsen i Göteborg
Organisationsnummer:855101-4577
Adress:
  • Kerstin Gunnemark
  • Institutionen för kulturvetenskaper, Box 200
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7861968
E-post:kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:360 486 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS