ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att för framtiden bevara gården med hus och inventarier i om möjligt nuvarande skick. I gamla mangårdsbyggnaden kan utan att nuvarande hyresgästers rätt åsidosätts inrättas ett bymuseum med plats för bl a de äldre inventarier som finns bevarade. Byggnaden kan även efter styrelsens prövning få användas som hembyggdsgård och salen och köket som sammanträdeslokaler. Även uthusen kan i mån av behov få användas som museibyggnader. Särskilt bör den gamla sjöboden och tvättstugan bevaras för sådant ändamål. På fastigheten befintliga hus kan liksom nu hyras ut, varvid nuvarande hyresgäster skall ha rätt att bo kvar. Hyresintäkterna bör anpassas så att husen kan underhållas på ett nöjaktigt sätt. Att Kurt och Ingrid Feldt därvid skall svara för underhåll och skatt för det hus de på livstid disponerar framgår av det ovan sagda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ester och Gunnar Björklunds Stiftelse
Organisationsnummer:112000-0870
Adress:
  • Torbjörn Modin
  • Husarö Lotsgårdsvägen 1
  • 184 99 HUSARÖ
Telefonnummer:08-57034982
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS