ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkomst eller avkastning skall användas för utdelning endera till välartade barn inom församlingen för fortsatta studier efter avslutad folkskola eller till personer, som efter annat arbete önska genomgå folkhögskola eller taga studenten, eller genomgå särskild utbildning för visst yrke, med iakttagande av att barn eller person, som en gång erhållit utbildningsbidrag enligt ovan äger företrädesrätt erhålla nytt stipendium påföljande år till utbildningen prövas vara avslutad, allt under villkor att personen ifråga visar flit och mycket gott uppförande.Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ersson & Nohres stiftelse
Organisationsnummer:879000-5444
Adress:
  • Polervägen 10
  • 774 41 Avesta
Telefonnummer:0226-552 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS