ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att å stiftelsen tillhöriga fastigheter Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4 i Kvillinge socken låta driva verksamhet omfattande vila, rekreation för och vård av behövande personer företrädesvis från Norrköpings och Linköpings kommuner.För fastigheterna skall gälla de bestämmelser som Hilma Fredga föreskrivit i sitt testamente den 9 mars 1935.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst och Hilma Fredgas Stiftelse
Organisationsnummer:825000-0729
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 858 754 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS