ÄNDAMÅL

En femtedel av avkastningen vid vederbörande räkenskapsårs utgång läggas till kapitalet och återstoden i poster om minst femhundra /500/ kronor årligen utdelas såsom stipendier till medicine studerande vid institutet som efter tvänne års sådana studier visat sig förtjänta därav och äro i behov av understöd för sina fortsatta studier. Stipendium må utgå med högst tretusen /3000/ kronor, som kan tilldelas samma person ända till fyra /4/ år i följd, dock därefter icke ånyo.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst Ferdinand Söderbergs Stipendiestiftelse (28)
Organisationsnummer:802403-9961
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS