ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt person. Medaljen skall vara benämnd ”Erna och Victor Hasselblads medalj” och prissumman vara i storleksordningen 50.000 – 100.000 kr efter styrelsens bestämmande. Stiftelsen må till förtjänta in- och utländska forskare utdela pris och prissummor inom ovan nämnda områden. Stiftelsens styrelse äger rätt att utse särskilt organ för bedömning av hithörande frågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erna och Victor Hasselblads stiftelse
Organisationsnummer:857203-7219
Adress:
  • Ekmansgatan 8
  • 41256 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7782150
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:699 890 357 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS