ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall fördelas enligt följande: – Tjugofem procent tillfaller Södra Sandsjö kyrka, dels till kyrkans prydande och åtgärder som kunna främja andakten och dels till gudstjänstlivets och andaktens främjande, innefattande ungdomens kyrkliga fostran samt främjandet av sången i gudstjänsten – Tjugofem procent till främjande av den kyrkliga diakonin inom församlingen, helst till utbildning och anställning av deltidsanställd diakoniarbetare eller kyrklig hemsamarit, underställdkyrkorådet. – Tjugofem procent för framtida vård och underhåll av alla släktgravarna, dels Högebomålagraven, dels Pastor Oséens grav samt dels mina och mina kusiners gravar, här ej särskilt specificerade. Vården innefattar underhåll av gravvårdaroch plantering samt blomstersmyckning. Om hela beloppet ej åtgår skall överskottet användas till kyrkogårdens förskönande. – Tio procent tillfaller Södra Sandsjö kyrkskola för inköp av konstverk enligt kyrkoherdens och rektorns samfällda beslut i andra hand till bokpremier att utdelas vid skolavslutningen. Konstverk bör enligt rektor Carlssons förslag förses med givarens namn. – Femton procent tillfaller Södra Sandsjö hembygdsförening för underhållet och driften av hembygdsgården. Ingen jord å Dångebo Norregård 1:7 får säljas eller upplåtas till någon sorts rörelse. Del av avkastningen får fonderas i utjämningssyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erland Oséens stiftelse för kyrka, skola och hembygd
Organisationsnummer:829500-3050
Adress:
  • Eva Haglund-Nilsson
  • Dång 1
  • 362 93 Tingsryd
Telefonnummer:070-5216009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 259 934 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS