ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt för ekskogsbrukets främjande. Anslag ska främst avse projekt av tillämpad karaktär, och projekt som inte erhållit, eller inom rimlig tid inte kan antas erhålla, finansiering från etablerade källor. Särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande
Organisationsnummer:802477-6570
Adress:
  • Carl von Friesendorff
  • Silvåkragården 341
  • 247 96 Veberöd
Telefonnummer:0705-830130
E-post:carl@friesendorff.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 279 833 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS