ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att i Erik Ljungbergs anda främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.Stiftelsen kan fullfölja ändamålet genom att uppmuntra och ekonomiskt stödja enskilda individer, grupper, nätverk eller liknande som arbetar för att främja full delaktighet, icke diskriminering och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Dessa kan arbeta på olika sätt, exempelvis genom politisk påverkan, aktivism, nätverksbyggande, konst- och kulturprojekt, som vid varje tidsepok på bästa sätt bedöms uppfylla ändamålet. Oberoende röster, aktivister, grupper och nätverk ska äga förtur. Bidrag bör inte ges till kommersiellt inriktade projekt eller verksamheter.Stiftelsen kan i framtiden verka för att stiftelsen kan tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.För fullföljd av stiftelsens ändarnål får såväl avkastning som kapital och tillförda medel tas i anspråk med den begränsningen att stiftelsen ska kunna främja sitt ändamål under minst tio (10) år från stiftelsens bildande. Härefter äger styrelsen avgöra om stiftelsen ska upplösas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Ljungbergs stiftelse
Organisationsnummer:802478-1208
Adress:
  • Anna Bonnevier
  • Rosengatan 2 A
  • 413 10  GÖTEBORG
Telefonnummer:0706-463612
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS