ÄNDAMÅL

Att fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges varje år till fondkapitalet för detsamma förstärkande. Premiet utdelas utan föregående ansökan vid varje hösttermins sista lagtima landskap samt i övrigt enligt de bestämmelser och efter de grunder, som gäller för utdelandet av Wallins premium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Lindströms En äldre Landsmans Julgåvas Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6731
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 UPPSALA
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS