ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att i överensstämmelse med K.F. den 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt § 3, främja ungdoms utbildning genom stipendier till studerande vid Valands Målarskola eller till studerande, som bedriver fortsatta studier efter att ha lämnat ovannämnda skola, eller studerande, som bedriver motsvarande studier i Göteborg eller västra Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eric Ericsons Stiftelse
Organisationsnummer:857200-3690
Adress:
  • Lars A Lewerth
  • Sten Sturegatan 8
  • 411 39 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-604080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 680 541 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS