ÄNDAMÅL

Att skapa en verksamhet som stimulerar och stödjer studenter till entreprenörskap och nytänkande. Att förbättra samarbetet mellan studenter, näringsliv och Örebro universitet i linje med universitetets tredje uppgift. Att öka nyföretagande bland studenter i Örebro län. Att förmå fler studenter att etablera sig i Örebro län efter sin studietid. Stiftelsen vänder sig till studenter vid Örebro universitet samt näringsliv i Örebro län och närliggande regioner.

Verksamheten är näringsdrivande och uppdelad i två uppgifter; stimulerande och stödjande. Det handlar om att dels ge studenter möjlighet att utveckla sin entreprenörsanda och sin förmåga att generera idéer. Det handlar också om att stödja studenter med affärsidéer. Här handlar det omatt agera vägvisare och utbildare, att skapa optimala förutsättningar för studerande med idéer om eget företag. Uppgifterna kan delas upp i tre delsyften

Kreativitet: Det finns idag många sovande idéer bland studenter vid Örebro universitet. Dessa idéer behöver väckas.

Utbildning: Många studenter vet inte idag varken hur de kan förverkliga sin önskade framtid eller hur man går till väga för att realisera sin idé. Det gäller att tränas att möta dessa problemställningar.

Utveckling: De idéer som finns idag och de idéer som föds i framtiden behöver få växa i en positiv miljö som stöttas för att utvecklas så långt som möjligt

Samarbete: Till Drivhuset knyts företag, organisationer för att skapa en bra arena i flera avseenden. Det handlar om föreläsare, rådgivare, mentorer, sponsorer, bollplank och samarbetspartners. Det handlar också om gemensamma projekt som syftar till att skapa en mötesplats för studenter och näringsliv, både med avseende på utveckling av affärsidéer samt samhällets utveckling. Drivhuset skall också delta i länets samhällsutveckling, med avseende på entreprenörskap. Det handlar om att profilera universitetets studenter gentemot näringslivet och viceversa. Detta skall bland annat ske genom deltagande i olika nätverk och aktiviteter som anordnas i länet. Här kan bland annat nämnas Brobygget.

Viktiga samarbetspartners är bland annat stiftare, samarbetspartners, Arbetslivscenter, STARTcentrum, Unikum och Örebro studentkår. Syftet är att nå ett så brett samarbete som möjligt. Drivhuset ska vara en angelägenhet för hela länets näringsliv.

Det är viktigt att betona att Drivhusets verksamhet är till för alla studenter vid Örebro universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Entreprenörstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet
Organisationsnummer:875003-1406
Adress:
  • Almi Företagspartner Mälardalen AB, att Mikael Fällman
  • Köpmangatan 23-25
  • 702 23 Ã–REBRO
Telefonnummer:070-395 48 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS