ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att

– utgöra en länk mellan studenter vid Malmö Universitet och näringslivet

– stimulera och verka för ökat entreprenörskap och attitydförändring kring det bland studenter vid Malmö Universitet och därmed bidra till ett vitalt och expansivt näringsliv i Öresundsregionen

– i ett nära samarbete med studentkåren, högskolan och näringslivet tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset
Organisationsnummer:846501-8805
Adress:
  • Nordenskiöldsgatan 1
  • 211 19 MALMÖ
Telefonnummer:076-8362991
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS