ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet, varvid skall beaktas förekommande penningvärdesförsämring. Om fondens disponibla avkastning under något år inte helt kan användas för angivet ändamål, får den ej ianspråktagna delen utbetalas under något av de följande åren. Den för utdelning disponibla avkastningen från fonden skall användas enligt beslut av den kommunala nämnd som ansvarar för grundskolan inom Mörkö (f n kommundelsnämnden i Hölö/Mörkö) – eller delegat som nämnden utser – till barn och ungdomar som vid ansökningstillfället är mantalsskrivna i Mörkö församling och som under utdelningsåret uppnår högst 25 års ålder – undantag kan dock medges i särskilt behjärtansvärda fall. Medlen skall användas för följande ändamål: a) fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola; b) studieresa inom- eller utomlands; c) studiebesök i utbildningssyfte. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eneboda skolstiftelse
Organisationsnummer:819000-4757
Adress:
  • Södertälje kommun
  • Kommunstyrelsens kontor, Redovisning & Ekonimisupport
  • 151 89 Södertälje
Telefonnummer:08-523 010 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS