ÄNDAMÅL

Fondens årliga nettoavkastning utdelas i form av fyra stipendier på ettusenfemhundra (1500) kronor vardera. Det belopp som kvarstår sedan stipendierna utdelats tillägges kapitalet. Skulle nettoavkastningen räcka därtill äger nationens förvaltningsutskott bestämma om inrättandet av ytterligare stipendier på 1500 kronor. Då stipendieantalet uppgår till tolv (12) skall dock ej fler stipendier inrättas utan skall överskjutande avkastning efter förvaltningsutskottets beslut tilläggas stipendiebeloppen. Stipendium tilldelas en för terminen närvarande studerande av Västmanlands-Dala nation. Vid utdelandet av stipendium bör, då sökande anses lika berättigade till erhållande av stipendium, företräde lämnas studerande, tillhörande den humanistiska fakulteten. Samme stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Emmy och August Wallqvists Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5485
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS