ÄNDAMÅL

Avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, årligen användas till i Borås boende sjuka och behövande kvinnor. Borås är idag enligt testamentet 1929 lika med Caroli och Gustav Adolfs församlingar i Borås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Emma Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:864500-7595
Adress:
  • Borås pastorat
  • Box 393
  • 501 13 Borås
Telefonnummer:033-179400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 709 914 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS