ÄNDAMÅL

Donationsmedlens avkastning skall årligen i december månad, sedan all på kalenderåret utfallande utdelning å aktierna blivit tillgänglig för lyftning, fördelas enligt följande, en sjättedel skall utgivas till Mörsils församling för utsmyckning av Mörsils kyrka, företrädesvis vid julhelgen, en sjättedel skall utgå till Undersåkers församling för utsmyckning av Undersåkers kyrka, företrädesvis vid julhelgen, två sjättedelar skall utgå till Svenska Röda Korset att enligt beslut av överstyrelsen användas för hjälpverksamhet, företrädesvis i U-länderna, en sjättedel skall utgå till Lutherhjälpen – Svenska Kyrkohjälpen, Jakobsbergsgatan 19, Stockholm, för Lutherhjälpens internationella hjälpverksamhet, speciellt för dess arbete på skilda håll i världen för främjandet av barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning och/eller vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, en sjättedel skall utgå till Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén, Östermalmsgatan 71, Stockholm, till förmån för nämnda stiftelses barn- och ungdomsvård samt hjälpverksamhet inom landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elsa och Peter Strandbergs Stiftelse
Organisationsnummer:893200-8116
Adress:
  • Handelsbanken
  • Box 663
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-167900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS