ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen av stiftelsens kapital genom bidrag till Stiftelsen Lutherhjälpen stödja dess verksamhet för främjande av barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande åldringar, sjuka eller handikappade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elof Hanssons stiftelse
Organisationsnummer:857204-9032
Adress:
  • Elof Hansson AB
  • 413 80 Göteborg
Telefonnummer:031-856000
E-post:peter.hentz@elofhansson.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 604 104 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS