ÄNDAMÅL

Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och fostran av barn, samt att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. I första hand skall stiftelsens ändamål uppnås genom att stiftelsen understöder Stiftelsen Ellen Key Skolan, i andra hand annan skolverksamhet bedriven enligt likartade riktlinjer, och främst på sådant sätt att lämpliga undervisningslokaler utan vinstsyfte ställs till förfogande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellen Keyskolans Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:802014-2736
Adress:
  • Dunkars
  • Nyängsvägen 84
  • 167 64 BROMMA
Telefonnummer:08-258706
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 175 527 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS