ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vården av hjärtsjuka i Arvika. Medel kan sökas såväl av enskilda patienter som av Arvika sjukhus. Medel från fonden får inte utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elise och Johan August Widestrands stiftelse
Organisationsnummer:802478-3576
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 502 100 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS