ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att dels utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till personer bosatta i Kronobergs län vilka drabbats av hjärt- och lungsjukdomar, demenssjukdomar eller cancersjukdomar, att användas för vård, rehabilitering eller liknande ändamål, dels lämna understöd till forskning avseende hjärt- och lungsjukdomar, demenssjukdomar och cancersjukdomar. För tillgodoseende av stiftelsens ändamål skall den årliga avkastningen – sedan skatter och förvaltningskostnader erlagts – tagas i anspråk. Dock skall minst 10 % av den behållna avkastningen läggas till kapitalet. Stiftelsens kapital får ej tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elin och John Engkvists Stiftelse
Organisationsnummer:802479-7931
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:87635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS