ÄNDAMÅL

Sedan minst 1/10 av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till utdelande av anslag för att främja vetenskaplig forskning inom skeppsbyggnadskonsten och därvid i första hand den forskning och forskarutbildning, som bedrives av Kungl Teknikska Högskolan i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elin och Joel Lundeqvists Stiftelse
Organisationsnummer:802405-4937
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS