ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att med de donerade och deponerade samlingarna stimulera intresset för bokhistoria och bokhistorisk forskning genom att där driva biblioteksverksamhet på betryggande vetenskaplig och kulturell nivå. Biblioteket skall vara tillgängligt huvudsakligen för vetenskaplig forskning och undervisning, för vetenskapliga utställningar och sammankomster samt dessutom för därmed jämförlig kulturell verksamhet.I biblioteket kan utöver redan donerade och deponerade samlingar även ingå andra former av samlingar såsom musik- och tonbibliotek samt bild- och fotobibliotek.Bibliotekets samlingar må med iakttagande av stiftelsens ändamål utökas genom inköp eller genom mottagande av framtida donationer och depositioner som av stiftelsens styrelse anses vara av intresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Einar Hansens stiftelse för bokhistoriska samlingar och bibliotek
Organisationsnummer:846002-5060
Adress:
  • Anne Marie Walker
  • Emblavägen 9
  • 182 67 Djursholm
Telefonnummer:708507777
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS