ÄNDAMÅL

Till livräntor, pensioner eller understöd åt sjuksköterskor, utbildade vid Akademiska sjukhuset och tillhörande dess sjuksköterskeförening. Skulle sjuksköterskeföreningen i en framtid upphöra, skola avsedda tillgångar tillfalla Akademiska sjukhuset i Uppsala och avkastningen användas till livräntor, pensioner eller understöd åt sköterskor, utbildade vid Akademiska sjukhuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:E Lindahls stiftelse för sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset
Organisationsnummer:817604-0312
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS