ÄNDAMÅL

5. Hälften av fondens avkastning skall årligen läggas till kapitalet tills det uppgår till 100 000 kronor.6. Av den övriga avkastningen skall E.J. Sjöbloms familjegrav och även jag skall tillbringa min sista viloplats därstädes på Rogsta kyrkogård, som skall väl vårdas och underhållas av kyrkobetjäningen.7. Till premier åt väl artade skolbarn inom Rogsta församling enligt gränserna 1974, skall årligen anslås cirka 1 000 kr som får bestämmas av kyrkorådet. Och till dem av barnen som anses hava begåvning och villig att fortsätta sina studier, får bestämmas av kyrkorådet.8. Till dem som efter min död vigas i Rogsta kyrka skall som brudgåva utbetalas 200 kr men då skall åtminstone en av kontrahänterna vara infödd Rogstabo samt vara bosatt i Rogsta.9. Det övriga av fondens eventuella avkastning, finnes, skall det användas till Rogsta kyrkas fromma, varå allt skall på bästa sätt ombesörjas av kyrkofullmäktige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:E J Sjöbloms och Marta M Anderssons stiftelse
Organisationsnummer:887500-2373
Adress:
  • Box 1022
  • 824 11 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-54 07 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:110 793 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS