ÄNDAMÅL

[…] årliga räntan skall till stadens Kassa ingå för att till dess allmänna behof disponeras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Drottning Christinas stiftelse
Organisationsnummer:834001-8301
Adress:
  • Region Gotland
  • Serviceförvaltningen, Administrativ service
  • 621 81 Visby
Telefonnummer:0498-26 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS