ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den under ett kalenderår upplupna räntan skall en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall rektor i samråd med kollegiet vid närmast följande årsavslutning utdela som två eller flera stipendier, avrundade till närmast lägre 5-tal kronor. Stipendium skall utdelas första gången, sedan fonden tillhöriga medel innestått å kapitalräkning under ett fullständigt kalenderår. Stipendium skall tilldelas mindre bemedlad elev på gymnasiet, som ådagalagt goda kunskaper. Ett oeftergivligt villkor för att ifrågakomma till stipendium är dessutom, att eleven iakttagit ett gott uppförande, även om skriftligt vitsord över dylikt icke har utfärdats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dr Gunnar Tuvessons Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:842000-8594
Adress:
  • Gröna Torg 2
  • 241 80 Eslöv
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 069 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS