ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att primärt främja:Bevarande och folkbildning angående psalmer och andliga sånger, samt hymnologi och samfundshistoria,Studier gällande J.C.F. Haeffners (1759-1832) verksamhet och liv,Om medel därtill finns, kan stiftelsen sekundärt också främja:Studier i medicinsk historia, även publicering av populärvetenskaplig framställning,Studier gällande folkmusik, folklivs- och bygdehistoria,

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Doktor Fredrik Haeffners Stiftelse
Organisationsnummer:802480-1923
Adress:
  • Döle 431
  • 655 93 KARLSTAD
Telefonnummer:076-772 15 64
E-post:fredrik@haeffner.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:205 635 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS