ÄNDAMÅL

Ändamålsbestämmelse enligt 1956-06-30 fastställda stadgar: Stiftelsens ändamål är att lämna anslag till sådana lovande ungdomar för utbildning, vilka antingen själva äro anställda i Billeruds Aktiebolag eller dess dotterbolag eller tillhöra familj, där någon medlem är eller varit anställd i nämnda företag. De av stiftelsens styrelse fattade besluten om användningen av avkastningen av stiftelsens tillgångar få icke överklagas. Ändamålet ändrag genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 2007-10-26: Stiftelsen ändamål är att lämna anslag till sådana lovande ungdomar för utbildning, vilka antingen själva är anställda inom den skogsrörelse och skogsindustri som ”Gamla Billerud AB” (org.nr. 556000-5216) innehade och bedrev per den 31 december 1984 eller tillhör familj, där någon medlem är eller varit anställd inom nämnda verksamhetsområden. De av stiftelsens styrelse fattade besluten om användningen av avkastningen av stiftelsens tillgångar få icke överklagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Disponent Chr. Storjohanns Stiftelse
Organisationsnummer:874400-2919
Adress:
  • Udden
  • 663 29 SKOGHALL
Telefonnummer:01046-732 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 846 220 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS