ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja bevarandet av historiska byggnader, kulturskatter och tydliggöra svensk historia. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för historiska byggnaders överlevnad med dess natur, arkitektur, turism, kulturevenemang, och arboretum. Stiftelsens ändamål är att: – Främja insatser och verksamheter med fokus på att bevara historiska miljöer och byggnader. I första hand Ekolsunds slott. – Främja insatser och verksamheter med inriktning för miljövård företrädesvis arboretum. – främja kultur, evenemang, turism och upplevelser främst för Ekolsunds slott. – Främja insatser med fokus att förstå och tydliggöra svensk historia och historiska byggnaders överlevnad främst Ekolsunds slott. – Främja samverkansprojekt mellan Ekolsunds slott, botaniska trädgårdar och slottsträdgårdar i Sverige och internationellt. – Främja insatser och verksamhet med svenska närproducerade produkter. – Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål. – Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige. – Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. – Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål. [.] utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Den Raijanska insamlingsstiftelsen för Ekolsunds slott
Organisationsnummer:802481-7853
Adress:
  • Ekolsunds slottsallé 1-2
  • 749 50 Ekolsund
Telefonnummer:0703-70 82 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS