ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utöva hjälpverksamhet till behövande fysiskt handikappade avseende bland annat boendeförhållanden, utbildning och rekreation samt vård, fostran och utbildning av handikappade barn och ungdomar, samt att främja verksamheter för behövande rörelsehindrade personer, företrädesvis för medlemmar i De Handikappades Riksförbund Göteborgsavdelningen.Styrelsen skall med beaktande av ovanstående årligen dela ut medel från stiftelsen. Huvudsakligen skall avkastningen användas för utdelning. Om särskilda skäl föreligger får styrelsen också dela ut kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:De Handikappades Riksförbund Göteborgsavdelningens Understödsstiftelse
Organisationsnummer:855100-9825
Adress:
  • DHR Göteborgsavdelningen
  • Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
  • 414 53 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7046056
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 969 894 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS