ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att mottaga och förvalta medel som tillfaller stiftelsen direkt eller genom Synskadades Riksförbund Göteborg. Genom bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja blinda och synsvaga i alla åldrar. Därest i testamente eller gåvohandling föreskrift meddelats, att medel skall användas för särskilt ändamål, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Göteborg
Organisationsnummer:855100-3844
Adress:
  • Slottsskogsgatan 10
  • 414 53 Göteborg
Telefonnummer:031-3679803
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:769 383 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS