ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av räntan för tre på varandra följande år utdelas som premier. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas utan föregående ansökan till en för terminen närvarande medlem av Västmanlands-dala nation, som därav gjort sig förtjänt, och som tillhör den medicinska eller juridiska fakulteten eller filosofiska fakultetens humanistiska eller matematisk-naturvetenskapliga sektion. Premiet utdelas av Nationens seniorer och juniorer genom omröstning per capita vid högtidslandskapet den 30 april, första gången år 1952 och därefter ånyo efter tre år o.s.v.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dalastipendiefondens Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6590
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS