ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda på olika sätt främja världsförståelse, internationellt samarbete och fred i tecknet av hederlighet, medmänsklighet, objektivitet och politisk neutralitet. Stiftelsen skall stimulera till att Dag Hammarskjöld på ett värdigt sätt hedras i sin födelsebygd och att hans intentioner hålles levande. Detta skall ske genom att stiftelsens medel användes för utdelning av stipendier till enskilda eller för anslag till organisationer inom Jönköpingslän. Vad gäller enskilda skall ansökningar från elever/studerande vid länets folkhögskolor, högskolor och i gymnasieskolans avgångsklasser beaktas i första hand. Medlen skall även kunna tagas i anspråk för annat som överensstämmer med stiftelsens ändamål, t.ex. freds- och/eller miljöseminarier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping
Organisationsnummer:826001-2052
Adress:
  • Per Hansson
  • Åbolidsringen 82
  • 553 10 Jönköping
Telefonnummer:0767-984268
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:253 896 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS