ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja främst vetenskaplig forskning men även vetenskaplig undervisning- och studieverksamhet av landsgagnelig innebörd inom ämnesområdena naturvetenskap, teknisk vetenskap och skogvetenskap, det vill säga de vetenskaper, i vilka forskning och undervisning bedrives exempelvis vid rerpektive matamatisk- naturvetenskapliga eller motsvarande fakulteter vid universiteten, vid tekniska högskolor och vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. Utom riket bosatta utlänningar må icke tillgodoses och icke heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Organisationsnummer:802006-4971
Adress:
  • Strandvägen 7 B entré 3
  • 114 56 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6638600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 886 974 582 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS