ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Sverige och företrädesvis i Kumla kommun främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, handikappade eller sjuka med beaktande av att stiftelsen icke får gynna medlemmar av viss eller vissa släkter. Understöd skall lämnas utan återbetalningsskyldighet för mottagaren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl August och Bertil Carléns stiftelse
Organisationsnummer:875003-0812
Adress:
  • Carlén
  • Kalkgrund 1
  • 24944 Flensburg, TYSKLAND
Telefonnummer:494,619,787,295
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:201 206 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS