ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga syfte är sålunda att ge funktionshindrade personer, men också framåtsträvande ungdomar, med eller utan funktionshinder, livskraft och framtidshopp. Funktionshindrade personer skall t.ex. genom stipendier eller resebidrag ges möjlighet att deltaga i kurser och annan utbildning som kan ge värdefull kunskap och självkänsla.Ungdomar skall likaledes kunna ges stipendier och bidrag för ledarutbildning inom olika områden som direkt eller indirekt kan komma att ge andra ungdomar livskraft och framtidshopp. Bidrag kan också ges till behövande för att skaffa en ledarhund, vilket i många fall kan hjälpa en människa till livskraft och framtidshopp. I sistnämnda situation kan också bidrag till träning och utbildning av ledarhund aktualiseras liksom bidrag till kostnader för uppkommande veterinärtjänster. Det får åligga styrelsen för stiftelsen att mer i detalj utforma här översiktligt angivna allmännyttiga syften och också slutligen fritt avgöra på vilket sätt de olika syftena skall inbördes prioriteras.Bidragsberättigade skall vara personer bosatta inom i första hand det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län. Med Skaraborgs län avses således kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Om inte bidragsberättigade går att finna inom detta område, får området utsträckas till nuvarande Västra Götalands län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carin (Cajsa) Bolins stiftelse för livskraft och framtidshopp
Organisationsnummer:802425-6912
Adress:
  • Kristina Wahrén
  • Falkvägen 14
  • 541 33 Skövde
Telefonnummer:0500-411365
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 735 073 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS