ÄNDAMÅL

Till i första hand forsknings- eller studieresor inom eller utom Sverige, i andra hand för resor till konferenser eller motsvarande till förtjänt, yngre forskare inom mat.-nat. fak., som vid ansökningstidens utgång inte fyllt 35 år, främst odisputerad person som varit antagen till forskarutbildningen vid Uppsala universitet i minst två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:C F Liljewalchs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-6716
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS