ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja fritidsverksamhet bland utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna och därmed bidra till deras vård och fostran. Stiftelsens verksamhet omfattar de kommuner som år 1999 ingår i Örebro län.Styrelsen äger årligen att använda avkastningen på stiftelsens kapital samt del av kapitalet för att främja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bruno Nilssons stiftelse för utvecklingsstörda i Örebro län
Organisationsnummer:875003-2032
Adress:
  • Örebro Länsförbund av FUB
  • Mellringevägen 120 B
  • 703 53 ÖREBRO
Telefonnummer:019-10 35 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 397 621 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS