ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja och utveckla näringslivet inom Bromölla kommun och härvid verka för erforderlig tillgång på mark och lokaler för näringslivets behov liksom för enskild och offentlig administration. I förekommande fall uppföra, förvärva, förvalta, försälja och uthyra fastigheter för nämnda behov. Allmänt verka för nyetableringar och utveckling av kommunens näringsliv samt att i övrigt i enlighet med av Bromölla kommunfullmäktige fattade beslut och anvisade medel stödja företagsamhet och näringsliv i kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bromölla Industristiftelse
Organisationsnummer:838201-0638
Adress:
  • Bromölla Kommun
  • Box 18
  • 295 21 BROMÖLLA
Telefonnummer:0456-82 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS